Książki

Mitologia Słowian - Aleksander Gieysztor
Tajemnice słowiańskich bogów - Mikołajczak Mariola
Religia Słowian i jej upadek - H. Łowmiański
Pradzieje religii w Polsce - W. Szafrański
Mitologia słowiańska i polska - A. Bruckner
Sanktuaria Słowiańskie - B. Gierlach
Bogowie Słowian - S. Jakubowski
Słowiańszczyzna pierwotna - G. Labuda
Dawni Słowianie - wiara i kult - S. Urbańczyk
Mity, podania i wierzenia dawnych Słowian - J. Strzelczyk
Religia Słowian - A. Szyjewski
Wokół rekonstrukcji mitu o jaju kosmicznym (na podstawie baśni
rosyjskich), [w:] Semiotyka kultury, red. E. Janus i M. R. Mayenowa
- W. Toporow
Ludowa wiedza o gwiazdach - M. Gładyszowa
Kultura ludowa Słowian - K. Moszyński
Encyklopedia mitologii ludów indoeuropejskich - Andrzej Maria Kempiński

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License